Категория: Философски търсеници

Философията е може би най-старата научна дисциплина. Да търся познание е моя страст, а философията фокусира с различна перспектива обектите ми на интерес. Бих споделил тук с радост някои фокуси.

2

„Раждането не е в твои ръце.  Смъртта не е в твои ръце. Само любовта е твоя свобода.“

Д-р Владимир Пожарашки Звучи красиво, нали? Може би тривиално, изтъркано? Мисълта е от книга на Ошо. Много песни са изпяти...