Категория: За обществото

Ние всички обитаваме един човешки „кошер“, наречен общество. Невъзможно е да не ни интересува какво става в него. Болни индивиди разболяват обществото, болно общество разболява индивидите. Индивид и общесто са пряко свързани. Всеки от нас има свой поглед. Тук ще намерите моя.